logo_white_transparent

PARENT'S HANDBOOK

Misi Bondamama Kids Centre adalah untuk menyediakan peluang kepada anak-anak yang pelbagai untuk pengasuhan dan pendidikan awal  kanak-kanak dengan kemahiran, pengetahuan dan tabiat fikiran untuk menjadi diri lebih bermotivasi, kompeten, pelajar sepanjang. Disamping itu, kanak-kanak turut dibantu oleh pengasuh dan guru berdedikasi yang profesional dalam persekitaran pembelajaran yang sesuai. Hasrat kami adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang lancar menggunakan kaedah yang pelbagai dan mengintegrasikan disiplin.

Membantu kanak-kanak  untuk membangunkan asas yang kuat dan rasa kebanggaan  mereka.  Cita-cita dan etika Islam akan meresapi suasana bilik darjah melalui cerita-cerita, aktiviti, sambutan cuti serta guru-guru juga berperanan untuk menjadi ikon kepada kanak-kanak. Matlamat kami dalam ajaran Islam adalah untuk mencapai harga diri, hormat kepada diri dan orang lain dan untuk menjadi individu yang berjaya.

Setiap kawasan mengandungi piawaian negeri dan penanda aras serta rancangan pembelajaran mengikut peringkat umur kanak-kanak. Ini membolehkan kanak-kanak bebas untuk meneroka, mencari, memperoleh kemahiran, pengetahuan dan membangunkan kemahiran analitikal yang berkesan.

 

 

 

Kandungan modul Bondamama Kids Centre mesti menyumbang kepada kebajikan kanak-kanak dan pelajar. Kanak-Kanak dan Pelajar boleh melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran, tetapi pengalaman setiap kanak-kanak dan pelajar mungkin akan berbeza. Itu adalah sebab proses pendidikan akan menjadi tumpuan utama modul kami.

 

Ini akan membolehkan setiap kanak-kanak dan pelajar melalui pengalaman pendidikan untuk memperoleh rasa kepuasan dan komitmen kepada tindakan yang lebih bertanggungjawab. Kurikulum akan memberikan kefahaman tentang keperluan alam sekitar yang merangkumi keperluan masyarakat dan keperluan keselamatan. Semua ini dapat  memberi perkembangan kanak-kanak dan pelajar terhadap alam sekitar.

Waktu operasi kami ialah bermula dari jam 6.45  pagi hingga 7.00 malam.   Terdapat penambahan caj yuran sekiranya ibubapa lewat menjemput anak-anak lebih dari jam 7.00 malam.

Sekiranya ibubapa ingin menjemput kanak-kanak awal dari masa pulang yang sepatutnya, ibubapa / penjaga kanak-kanak tersebut mesti berurusan di pejabat dengan kakitangan Bondamama Kids Centre yang berkenaan.

Dalam usaha untuk memastikan kejayaan di Bondamama Kids Centre, kehadiran adalah salah satu asas yang paling penting bagi pencapaian yang konsisten. Sila pastikan kanak-kanak hadir ke taska  Ini adalah tanggungjawab ibubapa untuk memastikan kehadiran anak-anak ke tadika atau taska.

Ketidakhadiran anak-anak di atas sebab-sebab selain daripada penyakit atau kecemasan dari sekolah secara automatik akan dianggap unexcused.   Setiap kanak-kanak dan pelajar diberikan sebanyak 12 hari dalam setahun untuk tujuan yang berkaitan dengan penyakit atau kecemasan.

Jika anak anda tidak akan hadir ke tadika atau taska, sila hubungi dan maklumkan kepada kakitangan Bondamama Kids Centre sebelum jam 8.00 pagi.

 • DASAR IMUNISASI

 

Kita mesti berusaha untuk memastikan kanak-kanak dan pelajar BondaMama Kids Centre yang sihat, bersih, persekitaran yang selamat untuk anak anda. Kanak-kanak perlu mempunyai tahap imunisasi yang telah ditetapkan oleh Dasar Imunisasi Negara.

 

 • UBAT

 

Satu permintaan bertulis daripada ibu bapa diperlukan sebelum ubat boleh dideri kepada pelajar. Hanya preskripsi ubat di dalam bekas asal yang dilabel dengan nama pelajar/arahan untuk masa dan dos yang ditetapkan oleh doktor.

Ibubapa dikehendaki untuk memberi nombor kecemasan sekiranya berlaku kecemasan yang tidak dapat di elakkan.

 

Nombor telefon yang perlu dihubungi bukan sahaja nombor ibubapa, malah nombor telefon datuk atau nenek atau saudara-mara terdekat juga boleh diberi semasa membuat pendaftaran.   Maklumat ini akan membantu kami menghubungi anda dalam kes penyakit atau kecemasan anak anda. Sila maklumkan kepada kami dengan segera sekiranya terdapat perubahan alamat atau nombor telefon, supaya rekod kita boleh dikemaskini.

Penjaga tidak dibenarkan membekal kanak-kanak dengan makanan dan snek atas sebab-sebab keselamatan dan kesihatan.

Kanak-kanak perlu memakai seragam sekolah sepanjang waktu persekolahan.   Sila hubungi pihak taska atau tadika untuk maklumat lanjut.

 

 • Tiada pergaduhan atau bermain kasar.
 • Tidak dibenarkan membawa mainan peribadi ke sekolah.
 • Tidak menghalang laluan untuk kawan-kawan anda.
 • Jangan gunakan bahasa yang tidak wajar.
 • Jangan menolak kanak-kanak lain.
 • Berhenti bermain apabila loceng berbunyi.
 • Jangan menggali tanah.

 

 • Sentiasa mendengar dengan teliti dan ikut arahan yang diberikan.
 • Tinggal di tempat duduk anda.
 • Mengangkat tangan anda dan tunggu akan dipanggil.
 • Berdiam diri di dalam kelas melainkan jika menyertai dalam suatu aktiviti.
 • Simpan barang mainan sendiri.
 • Beratur secara senyap-senyap dan teratur pada setiap masa.
 • Buat kerja sendiri
 • Jangan bawa mainan dari rumah.
 • Gunakan perkataan yang baik di dalam kelas.

 

 

Anak anda tidak akan dibenarkan keluar dari premis atau kawasan taska atau tadika Bondamama Kids Centre dengan sesiapa selain daripada ibubapa atau yang disenaraikan dalam borang pendaftaran sahaja.  Jika ibubapa berpisah atau bercerai, pihak taska atau tadika mesti mempunyai satu pernyataan bertulis yang menerangkan pengaturan jagaan kanak-kanak yang menunjukkan samada ibubapa bukan-jagaan boleh atau tidak boleh mengambil kanak-kanak tersebut.

Untuk keselamatan kanak-kanak, ibubapa diminta untuk mendaftar masuk di pejabat atau memaklumkan lebih awal kepada pemilik atau penyelia taska, jika mereka mahu melawat anak mereka.

 

 • DASAR INI ADALAH TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN SETIAP TAHUN

 

Pembayaran penuh yuran taska atau tadika Bondamama Kids Centre adalah penting untuk operasi sesebuah taska atau tadika. Kadar yuran ditetapkan selaras dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan Bondamama Kids Centre. Bayaran mesti dibuat secara tunai atau secara “on-line” tertakluk kepada pemilik taska atau tadika tersebut.  Ibubapa perlu membayar yuran bulanan atau harian walaupun kanak-kanak hadir hanya satu hari sahaja.

 

Bayaran penalti akan dikenakan sebanyak RM20.00 untuk yuran yang dibayar selepas 5hb pada setiap bulan, selepas 15hb surcaj sebanyak RM30.00 akan ditambah.

 

 

 

NOTA AM       :      

 

Tiada transkrip atau mana-mana dokumen lain yang akan dikeluarkan kepada mana-mana orang atau mana-mana institusi di mana akaun membawa baki tertunggak. Semua yuran termasuk kerosakan atau caj penggantian, mesti dibayar sepenuhnya menjelang akhir bulan.

Tujuan kami adalah untuk mendidik kanak-kanak yang dihantar Bondamama Kids Centre. Matlamat dasar disiplin kami adalah untuk mewujudkan persekitaran yang teratur dan selamat. Kita hanya boleh mencapai matlamat ini dalam suasana yang berdisiplin. Setiap kanak-kanak dibimbing untuk membangunkan maruah diri, serta hormat bagi hak-hak orang lain.  

Bondamama Kids Centre akan melaksanakan pelan disiplin yang memberi ganjaran kepada tingkah laku yang baik dan tidak menggalakkan tingkah laku yang tidak boleh diterima.

Tanggungjawab kanak-kanak ialah untuk mencapai persekitaran pembelajaran yang positif di Bondamama Kids Centre atau semasa aktiviti berkaitan hendaklah termasuk:

 

 • Menghadiri semua kelas, kerap dan tepat pada masanya.
 • Bersedia bagi setiap kelas dengan bahan-bahan tugasan.
 • Berpakaian kemas dan rapi.
 • Menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain.
 • Berkelakuan dengan cara Islam dan bertanggungjawab.
 • Menahan diri dari pelanggaran kod kelakuan kanak-kanak.
 • Mematuhi semua peraturan sekolah, termasuk peraturan keselamatan.

Merujuk dokumen ini, “ibubapa” termasuklah ibu tunggal, penjaga undang-undang, atau orang yang mempunyai kawalan yang sah terhadap pelajar. Ibubapa mempunyai tanggungjawab untuk :

 

 • Menyediakan keperluan fizikal kanak-kanak.
 • Mengajar kanak-kanak untuk mentaati guru dan kakitangan yang lain dan mematuhi peraturan.
 • Pastikan bahawa kanak-kanak hadir ke taska kerap dan tepat pada masanya,
 • dan melaporkan dengan segera dan menjelaskan ketidakhadiran ke taska atau tadika.
 • Galakkan kanak-kanak untuk membangunkan tabiat belajar yang betul di rumah.
 • Menyertai perjumpaan ibubapa dan guru bagi membincangkan perkembangan dan kebajikan kanak-kanak.
 • Memaklumkan mengenai dasar taska atau tadika untuk keperluan akademik program taska atau tadika kepada anak-anak.
 • Membayar yuran yang telah ditetapkan.
 • Menyertai dalam organisasi yang berkaitan dengan taska atau tadika. Merujuk kepada pihak taska atau tadika mengenai sebarang masalah berkaitan kanak-kanak.
 • Maklumkan kepada pihak taska atau tadika sekiranya berlaku pertukaran alamat atau nombor telefon.
 • Bekerjasama dengan kakitangan taska atau tadika.
 • Melakukan tangungjawab sebagai ibubapa serta memastikan anak-anak tidak terjebak dari sebarang kegiatan yang tidak sepatutnya

Pemilik mempunyai tanggungjawab untuk:

 

 • Respon kepada masalah disiplin yang dirujuk kepadanya oleh kakitangan taska atau tadika.
 • Bertindak sebagai pendisiplin taska atau tadika.
 • Memastikan pelaksanaan yang adil dan saksama oleh kakitangan taska atau tadika.
 • Menggalakkan komunikasi ibubapa dengan sekolah, termasuk penyertaan dalam perjumpaan ibubapa dan guru.
 • Memberikan bantuan yang sesuai untuk kanak-kanak dalam pembelajaran disiplin diri.
 • Menyediakan kepimpinan pengajaran untuk disiplin dan penilaian dasar disiplin.
 • Membuat susulan dengan ibubapa ke atas semua tindakan disiplin pelajar sehingga perkara ini diselesaikan.

Kakitangan mempunyai tanggungjawab untuk:     :

 

 • Memastikan kesihatan kanak-kanak di taska atau tadika dalam keadaan yang baik dan memuaskan.
 • Berkomunikasi dan menerangkan kepada ibubapa dan kanak-kanak dasar pendidikan kesihatan dan prosedur mereka.
 • Penyelian makanan dan kesihatan kanak-kanak
 • Menyimpan rekod kesihatan kanak-kanak di taska atau tadika secara sistematik.
 • Menepati masa dan mempunyai kehadiran secara tetap.
 • Bersedia untuk melaksanakan tugas pengajaran mereka dengan penyediaan tugasan yang sesuai, dan sumber bahan-bahan
 • Mewujudkan hubungan baik dan hubungan kerja yang berkesan dengan ibubapa, kanak-kanak dan ahli-ahli kakitangan lain.
 • Berkhidmat sebagai model yang sesuai untuk kanak-kanak.
 • Berinteraksi dengan ibubapa 

Kejayaan anak-anak di Bondamama Kids Centre bergantung kepada komunikasi dua hala antara keluarga dan Bondamama Kids Centre dan memerlukan usaha dari kedua-dua pihak. Apabila persoalan atau masalah timbul sila hubungi Pemilik taska atau tadika dengan segera.

Kanak-kanak diminta berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai matlamat diri dan matlamat Bondamama Kids Centre.

 

 

 • Jangan datang lewat ke taska atau tadika
 • Memastikan persekitaran taska atau tadika berada dalam keadaan yang bersih.
 • Sentiasa kekal dalam kegiatan yang dijalankan.
 • Jangan ketawa atau bercakap dalam nada yang kuat/bising.
 • Mematuhi semua peraturan dan standard Bondamama Kids Centre.
 • Menghormati orang lain dan harta orang lain.
 • Menghormati kakitangan taska atau tadika.
 • Jangan melawan dan bergaduh sesama sendiri.
 • Berkelakuan baik apabila di taska atau tadika.

 

 • Bersikap harmoni dengan pihak taska bagi memastikan anak-anak terjamin.
 • Memberi respons segera kepada sebarang permintaan yang dibuat oleh kakitangan taska atau tadika untuk mendapatkan bantuan dalam mendidik anak anda.
 • Bertanggungjawab untuk memastikan segala pembayaran berlaku dengan lancar tanpa penangguhan.
 • Beritahu penyelia taska atau pengetua tadika dengan segera sekiranya berlaku sebarang masalah berkaitan dengan kanak-kanak.
 • Hormat kepada semua semua kakitangan taska atau tadika sepanjang masa.
 • Memberi sokongan (moral, kewangan, fizikal) seboleh mungkin.
 • Memastikan bahawa pendidikan anak anda juga bermula dari rumah.
 • Buat temujanji dengan pemilik atau penyelia taska atau tadika sekiranya ianya perlu.
 • Memastikan pemilik atau penyelia taska atau tadika memberi laporan pencapaian / perkembangan anak anda.
 • Bertanggungjawab untuk memastikan tahap kebersihan dan tingkah laku anak anda.
 • Memastikan anak anda pergi ke taska atau tadika dan ambil mereka pada masa yang telah ditetapkan.

Ibubapa dialu-alukan untuk menjadi sukarelawan dalam aktiviti-aktiviti yang diperlukan. Kami memerlukan kerjasama erat dan maklum balas anda dalam program sekolah ini. Kami turut menghargai kesabaran anda dalam menjadikan tahap pendidikan di BondaMama yang terbaik.

 

Semoga Allah membalas usaha-usaha ikhlas kita dan membawa kita di landasan yang betul.

Saya, IbuBapa/Penjaga  bersetuju dengan terma kontrak ini, saya telah membaca dan emahami isi kandungan dasar Bondamama Kids Centre.

Permohonan saya akan ditolak sekiranya maklumat yang saya bagi adalah tidak benar.

PENYATAAN IBU / BAPA / PENJAGA